image part 5577092278947084

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm", udzieloną przez PFR S.A.

PDF Drukuj

 

Dla pracowników niepełnosprawnych Zakładów Pracy Chronionej i innych podmiotów specjalizujących się w zbiórce i segregacji surowców wtórnych Szkoła we współpracy ze Stowarzyszeniem EKON i Spółką ABA Service prowadzi szkolenia zawodowe, mające na celu zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska i praktycznych umiejętności do pracy w sortowni lub przy zbieraniu surowców u źródła.

 

Poniżej przedstawiamy przykład zrealizowanego programu szkoleniowego. Dokładny opis i zdjęcia kursu w zakładce ‘Projekty -> Szkoleniowe’.

 

 

Przedmiot zajęć

Typ zajęć

Prowadzący

Podstawowe informacje dot. przepisów ochrony środowiska

wykład

Inżynier Ochrony Środowiska

Gospodarka odpadami – rozpoznawanie typów surowców wtórnych, zasady sortowania surowców, sposoby zagospodarowania odpadów.

 

warsztaty

Kierownik sortowni EKON

Zajęcia praktyczne na sortowni odpadów:

- nauka pracy na taśmie sortowniczej

warsztaty

Brygadzista

- nauka pracy na belownicy

warsztaty

Brygadzista

- kurs obsługi wózka widłowego

warsztaty

Brygadzista

- zasady załadunku i rozładunku surowców wtórnych

warsztaty

Szef załadunku i rozładunku surowców

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w sortowni odpadów

wykład i warsztaty

Kierownik Sortowni/ Inspektor BHP

Zajęcia praktyczne – zbiórka surowców wtórnych u źródła:

- zasady komunikacji z mieszkańcami, zbiórka surowców

warsztaty

Brygadzista

- zasady załadunku i rozładunku surowców wtórnych

warsztaty

Szef załadunku i rozładunku surowców

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zbierania, załadunku surowców wtórnych

wykład i warsztaty

Kierownik sortowni, Inspektor BHP

Podstawowy kurs w zakresie pierwszej pomocy w miejscu pracy z uwzględnieniem najczęstszych urazów

warsztaty

Certyfikowany ratownik medyczny

 


Podczas trwania kursu Szkoła Proximus przeprowadzi dodatkowo:

 

1/ test psychologiczny dla każdego uczestnika zajęć indywidualnie

 

2/ ocenę przystosowania społecznego każdego uczestnika zajęć

 

 

 

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają Certyfikaty uczestnictwa w zajęciach, a przedsiębiorstwo kierujące pracownika na zajęcia w ramach IPR otrzyma:

 

1/ kopię świadectwa uczestnictwa w zajęciach

 

2/ opinię o każdym z uczestników ze wskazaniem predyspozycji zawodowych.