image part 5577092278947084

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm", udzieloną przez PFR S.A.

PDF Drukuj

Na podstawie konkretnego zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa zaangażowanego w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych (ZPCHR, ZAZ) Szkoła Proximus przygotowuje program szkoleniowy, dokonuje wyboru specjalistów prowadzących zajęcia i koordynuje wszystkie etapy przeprowadzenia zajęć, po których wystawia opinię o uczestniku zajęć ze wskazaniami dot. przyszłego zatrudnienia, utrzymania w zatrudnieniu i wynikających z tego potrzeb szkoleniowych/ integracyjnych.

 

Zajęcia są organizowane i obsługiwane przez Sekretariat Szkoły Proximus tj. Kierownika Kursu, Pedagoga Specjalnego, Doradcę Zawodowego.

 

Poniżej przedstawiamy przykład programu szkoleniowego o charakterze ogólnym, którego nadrzędnym celem jest rozpoznanie kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych i potrzeb szkoleniowych pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. Program jest każdorazowo modyfikowany i dostosowywany do potrzeb uczestników oraz przedsiębiorstwa, w którym dana osoba jest zatrudniona.

 

 

Przedmiot zajęć

Typ zajęć

Prowadzący

 

Zajęcia z psychologiem:

 

 

Budowanie motywacji do podjęcia pracy

warsztaty

Psycholog doświadczony w pracy z ON

Korzyści ze współdziałania w grupie, sztuka nawiązywania pozytywnych relacji

warsztaty

Psycholog doświadczony w pracy z ON

Sposoby niwelowania strachu i stresu związanego z pracą

warsztaty

Psycholog doświadczony w pracy z ON

 

Zajęcia ogólne:

 

 

Podstawowe informacje dot. Prawa Pracy, z wyszczególnieniem praw osób niepełnosprawnych

wykład, odpowiedzi na pytania, FAQ

Specjalista w zakresie Prawa Pracy

Szanse i możliwości osób niepełnosprawnych w społeczeństwie – instytucje wspomagające osoby niepełnosprawne

wykład, przekazanie danych kontaktowych poszczególnych instytucji

Ekspert w zakresie współpracy z instytucjami typu PFRON, POPPON.

Możliwości zatrudnienia ON na wolnym rynku pracy

wykład, odpowiedzi na pytania, FAQ

Ekspert w zakresie zatrudniania ON na otwartym rynku pracy

 

Zajęcia integracyjno - ruchowe:

 

 

Gimnastyka korekcyjna/ alternatywnie zajęcia fizjoterapeutyczne

ćwiczenia

Specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej/ rehabilitant

Zajęcia TEAM BUILDING

ćwiczenia

Wykwalifikowany trener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas trwania kursu Szkoła Proximus przeprowadzi dodatkowo:

1/ test psychologiczny dla każdego uczestnika zajęć indywidualnie

2/ ocenę przystosowania społecznego każdego uczestnika zajęć

 

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają Certyfikaty uczestnictwa w zajęciach, a przedsiębiorstwo kierujące pracownika na zajęcia w ramach IPR otrzyma:

1/ kopię świadectwa uczestnictwa w zajęciach

2/ opinię o każdym z uczestników ze wskazaniem predyspozycji zawodowych.