image part 5577092278947084

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm", udzieloną przez PFR S.A.

PDF Drukuj

Oprócz regularnej oferty szkoleniowej, Szkoła PROXIMUS, we współpracy ze Stowarzyszeniem EKON i Spółką ABA Service, przygotowuje ofertę dodatkową:

 

- Na podstawie konkretnego zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa zaangażowanego w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych (ZPCHR, ZAZ) Szkoła Proximus przygotowuje specjalny program szkoleniowy, dokonuje wyboru specjalistów prowadzących zajęcia i koordynuje wszystkie etapy przeprowadzenia zajęć, po których wystawia opinię o uczestniku zajęć ze wskazaniami dotyczącymi przyszłego zatrudnienia, utrzymania w zatrudnieniu i wynikających z tego potrzeb szkoleniowych/ integracyjnych. Szczegóły w zakładce "Szkolenia dla ZPCHr/ZAZ".

 

- Szkolenia zawodowe, mające na celu zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska i praktycznych umiejętności do pracy w sortowni lub przy zbieraniu surowców u źródła. Szczegóły w zakładce "Szkolenia ekologiczne".