Fundacja Proximus skorzystała z subwencji finansowej w ramach tarczy 1.0 i 2.0. Wsparcia udzielił jej Polski Fundusz Rozwoju

PDF Drukuj

Oprócz regularnej oferty szkoleniowej, Szkoła PROXIMUS, we współpracy ze Stowarzyszeniem EKON i Spółką ABA Service, przygotowuje ofertę dodatkową:

 

- Na podstawie konkretnego zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa zaangażowanego w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych (ZPCHR, ZAZ) Szkoła Proximus przygotowuje specjalny program szkoleniowy, dokonuje wyboru specjalistów prowadzących zajęcia i koordynuje wszystkie etapy przeprowadzenia zajęć, po których wystawia opinię o uczestniku zajęć ze wskazaniami dotyczącymi przyszłego zatrudnienia, utrzymania w zatrudnieniu i wynikających z tego potrzeb szkoleniowych/ integracyjnych. Szczegóły w zakładce "Szkolenia dla ZPCHr/ZAZ".

 

- Szkolenia zawodowe, mające na celu zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska i praktycznych umiejętności do pracy w sortowni lub przy zbieraniu surowców u źródła. Szczegóły w zakładce "Szkolenia ekologiczne".