image part 5577092278947084

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm", udzieloną przez PFR S.A.

PDF Drukuj

Fundacja Proximus powstała w 2007 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Za priorytetowy cel swojej działalności założyciele Fundacji obrali wspieranie zasady równości szans i przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób na rynku pracy.

 

Od 2007 r. Fundacja współpracuje głównie z Zakładami Pracy Chronionej zatrudniającymi osoby niepełnosprawne i na ich potrzeby opracowuje i realizuje programy szkoleniowe, stosownie do zaleceń Komisji Rehabilitacyjnych zawartych w Indywidualnych Programach Rehabilitacji. Działalność szkoleniową Fundacja prowadzi od 2011 r. przez powołaną do życia Niepubliczną Placówkę Funkcjonowania Społecznego i Rehabilitacji Zawodowej Dorosłych Osób Niepełnosprawnych, nazwaną potocznie przez kursantów „Szkołą Proximus”.

 

Oprócz działań szkoleniowych, zmierzających do utrzymania osób z niepełnosprawnością w zatrudnieniu, Fundacja angażuje się w projekty prospołeczne, integracyjne, służące podnoszeniu świadomości o przydatności osób (szczególnie tych ze schorzeniami natury psychicznej i neurologicznej najbardziej zagrożonych wykluczeniem) w życiu społecznym.

 

tn DSC01455 20140604 145759 DSC00322

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem, zrealizowanymi programami, projektami i ofertą szkoleniową (zakładka "Szkoła Proximus").