image part 5577092278947084

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm", udzieloną przez PFR S.A.

PDF Drukuj

Moduł XV

„SIŁA WEWNĘTRZNEJ WITALNOŚCI”

 

Osiąganie równowagi, akceptacji i pozytywnych doświadczeń poprzez wybrane praktyki i trening

 

„Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać  Twój potencjał”

– Zig Ziglar

 

Okres realizacji: od 22.08.2016 do 09.12.2016

 

Moduł ma na celu udzielenie wsparcia w zakresie zdobywania oraz pogłębiania  umiejętności  radzenia sobie w trudnych sytuacjach silnego negatywnego stresu poprzez pokazanie wachlarza możliwości działań antystresowych, szytych na miarę w zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości oraz ograniczeń; wybór określonej metody, techniki czy narzędzia przekłada się w efekcie na wzmocnienie pozytywnej postawy życiowej i zawodowej człowieka, rozumianej jako najcenniejsza wartość mająca wpływ na delektowanie się życiem, zarówno życiem osobistym, jak również życiem zawodowym.

 

Główne zajęcia realizowane w ramach modułu:

 • Wstęp do kursu – „Siła wewnętrznej witalności”
 • Odkrywanie własnej skuteczności poprzez mentalne techniki redukowania nadmiernego stresu
 • Skuteczne metody reagowania w trudnych sytuacjach – nieagresywne techniki samoobrony fizycznej, psychicznej i słownej
 • Budowanie więzi energetycznej i uwalnianie napięć – warsztat bioenergoterapeutyczny
 • Rytuały uzdrawiania ciała, umysłu i duszy – osiąganie równowagi życiowej poprzez wybrane zabiegi pielęgnacyjne
 • Medytacyjny taniec dynamiczny z relaksacją oraz z muzyką na żywo 
 • Kolorowanie na odstresowanie jako sposób na  rozwijanie kreatywności i relaks – trening antystresowy przez sztukę
 • Drzewko szczęścia – warsztaty rękodzieła artystycznego
 • Moja postawa życiowa jako źródło pozytywnej energii w życiu zawodowym oraz osobistym 
 • Zdrowe myślenie i zachowanie równowagi emocjonalnej w życiu osobistym oraz zawodowym
 • Techniki autorelaksacji dla każdego
 • Zakończenie kursu „Osiąganie równowagi, akceptacji i pozytywnych doświadczeń poprzez wybrane praktyki i trening”

 

Diagnoza predyspozycji i mocnych stron w Ośrodku Oceny Kapitału Ludzkiego

Pobyt w warszawskim Ośrodku Oceny Kapitału Ludzkiego to gwarancja wielowymiarowej oceny kwalifikacji, kompetencji oraz predyspozycji społeczno-zawodowych przy użyciu metody Assessment Center (Centrum Oceny). Uczestnicy kursów poddani diagnozie 

w Ośrodku, oceniani są  pod kątem kompetencji i predyspozycji najistotniejszych z punktu widzenia aktywności zawodowej. Kursanci uczestniczą m.in. w:

 • ocenie predyspozycji psychicznych i kompetencji społecznych w kontekście zawodowym,
 • diagnozie sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do określonego typu pracy,
 • badaniu potencjału zawodowego przy wykorzystaniu prób pracy.

W przeprowadzanej ocenie predyspozycji i mocnych stron wykorzystane zostają najskuteczniejsze, najbardziej obiektywne i trafne narzędzia oraz techniki, w tym wystandaryzowane próby pracy, zadania symulacyjne i specjalistyczne, wywiady, testy psychologiczne i zawodowe. Stosowana przez zespół ekspertów Ośrodka FOKL metodologia pozwala na przyjrzenie się kompetencjom osoby badanej od strony praktycznej.  Doświadczenie specjalistów Ośrodka zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej poparte jest praktyką i konsultacją organizacji zrzeszonych w EPR (European Platform for Rehabilitation). Model oceny wdrożony w Ośrodku bazuje na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) zalecanej do stosowania przez Światową Organizację Zdrowia. Każdy z kursantów po diagnozie predyspozycji i mocnych stron w Ośrodku Oceny Kapitału Ludzkiego otrzymuje zindywidualizowaną informację zwrotną w postaci raportu.

Zobacz więcej: http://osrodekoceny.pl/

 

Odkrywanie własnej skuteczności – mentalne techniki redukowania stresu

Trener: Małgorzata Magda Budzik, coach, edukator

 

Zachowanie wewnętrznej równowagi to jedna z kluczowych sprawności życiowych. Jednak naturalna dla każdego człowieka harmonia pomiędzy duszą, emocjami, umysłem oraz ciałem bywa bardzo często zaburzona. W efekcie jesteśmy niespokojni i nie potrafimy cieszyć się naszym życiem. W prosty sposób przekłada się to na brak satysfakcji w życiu osobistym oraz zawodowym, trudności z budowaniem dobrych relacji, kłopoty zdrowotne, problemy w pracy. Co zatem zrobić, aby zachować spokój ducha w każdej sytuacji? W jaki sposób zadbać o wewnętrzną równowagę w trudnych chwilach? Gdzie szukać wsparcia w chwili, gdy radość życia nas opuszcza, a w jej miejsce pojawia się odczucie niepokoju? Pomimo tego, że ludzie różnią się wrodzonymi predyspozycjami w zakresie odporności na stres, to jednak umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych można w dużej mierze wyćwiczyć lub usprawnić. Nie chodzi o to, aby nauczyć się „żyć bez stresu”. Stres stanowi bowiem integralną część naszego życia. Chodzi o to, aby zapobiegać, w mniejszym stopniu poddawać się stresowi oraz aktywnie zwalczać skutki stresu, w sytuacjach, kiedy już wystąpi. Stąd podczas warsztatu antystresowego ważne będzie nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania stresem poprzez dobór optymalnych dla siebie technik i narzędzi redukcji siły reakcji stresowej oraz identyfikowanie głównych obszarów własnej skuteczności.

 

Skuteczne metody reagowania w trudnych sytuacjach –techniki samoobrony

Trener: Mirosław Zdanowski, instruktor samoobrony

 

Zajęcia poświęcone są nabyciu wiedzy oraz umiejętności w obszarze skutecznych metod reagowania w trudnych sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem  nieagresywnych technik samoobrony fizycznej, psychicznej i słownej. Podstawową problematyką warsztatów jest wiedza, stanowiąca odpowiedź na następujące pytania:  kim jest ofiara, jak w prosty sposób nie być postrzeganym jako cel agresji, kim są osoby mogące stworzyć zagrożenie, jak je rozpoznać w tłumie otaczających nas na co dzień ludzi, jak nie dopuścić do sytuacji, w której jesteśmy obiektem przemocy oraz jak sobie radzić w momencie, gdy dojdzie do sytuacji w której jesteśmy atakowani. Celem zajęć jest pokazanie, jak w prosty sposób można poradzić sobie z agresją skierowaną w naszym kierunku oraz jak uniknąć sytuacji, w której stajemy się celem agresji. Przewidywanym efektem zajęć jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez świadomość tego, kim są osoby stwarzające zagrożenie,  jak unikać sytuacji zagrożenia oraz jak radzić sobie w przypadku przemocy fizycznej, psychicznej i słownej.

 

Budowanie więzi energetycznej i uwalnianie napięć

Trener: Urszula Anszczak, bioenergoterapeutka

 

Bioterapia, bioenergoterapia – holistyczna metoda uzdrawiania opierająca się na zrównoważeniu energetycznym organizmu. Istnienie ciała materialnego wiąże się z energią-bioenergią, z kolei bioenergia z bioemanacją i strefą emanacji, czyli biopolem a informacją między istotami żywymi z bioinformacją itd. dawniej zwane magnetycznym polem siłowym. Bioenergoterapia często jest wspomagana poprzez inne techniki terapeutyczne wchodzące w skład medycyny alternatywnej. Zabiegi mają na celu przywracanie naturalnej bariery energetycznej - najlepszej naturalnej ochrony przed negatywnym wpływem otoczenia. Relaksacja połączona z elementami medytacji i dotykiem w czasie zabiegu pozwala zniwelować uczucie stresu na poziomie cielesnym, mentalnym i duchowym. Blokada odpowiednich punktów energetycznych zmniejsza ból. Jest też mobilizacją organizmu do pobudzenia systemu odpornościowego.  Bioenergia, bioemanacja i biopole, to co istnieje z nami i w nas, to co łączy pokolenia i daje poczucie bezpieczeństwa w rodzinie i społeczeństwie. To coś nieuchwytnego co daje o sobie znać w wielu sytuacjach dnia codziennego: więź matki (rodziców) z dzieckiem, przeczucie (intuicja) w razie zagrożenia, jedność dusz czyli nadawanie na tych samych falach, radość i smutek bliskości. Każdego dnia, wspomagamy siebie lub innych energetycznie, np.: masując obolałe miejsce na ciele; przykładając dłoń  na czoło czy też dmuchając na stłuczone kolano naszego dziecka, trzymając chorego za rękę a za zdającego egzamin kciuki. Zaproponowane podczas zajęć ćwiczenia będą miały na celu wspomaganie osób w zakresie budowania więzi energetycznej oraz uwalnianie napięć w życiu codziennym.

 

Kolorowanie na odstresowanie – trening antystresowy przez sztukę

Trener: Małgorzata Magda Budzik, coach, edukator

 

Kolorowanki dla zestresowanych dorosłych to jedna z najskuteczniejszych metod na radzenie sobie ze stresem oraz osobistymi i zawodowymi napięciami. Dzięki barwom i kolorom każdy z nas może stworzyć własną osobistą przestrzeń do pozawerbalnej autoekspresji, która pozwala na twórczą redukcję negatywnego stresu, łagodzenie napięć emocjonalnych, oswajanie lęków oraz radzenie sobie ze znużeniem, dekoncentracją i brakiem uważności. Dzięki temu łatwiej i prościej przychodzi każdemu z nas: podjęcie próby  przełamania wewnętrznych blokad oraz stereotypowych zachowań i męczących ograniczeń, radzenie sobie z oporem,  uwalnianie tłumionych emocji oraz zmienianie sposobu odczuwania.  Zajęcia mają na celu wdrożenie treningu antystresowego w formie kolorowanek. Uczestnicy zostaną zapoznani z kolorowaniem jako sposobem na odstresowanie oraz rozwijanie kreatywności i relaks. Uczestnicy przekonają się osobiście o terapeutycznej mocy kolorów (chromoterapia, czyli leczenie kolorem) oraz kolorowania (arteterapia, czyli leczenie sztuką). Dzięki temu zainicjują refleksję nad wartością i znaczeniem relaksu w swoim życiu osobistym i zawodowym. Kolorowanki i kredki to nie żart dla dorosłych, a sprawdzone i rekomendowane lekarstwo na stres. Sztuką jest znaleźć czas i zainwestować go z głową i sercem  w kolorowy trening relaksacyjny, czyli swoistą autoterapię, polegającą na kolorowaniu, które wytycza powrotną drogę do równowagi emocjonalnej.

 

Medytacyjny taniec dynamiczny z relaksacją oraz z muzyką na żywo

Trener: Lucjan Wesołowski, muzyk

 

Tematyką zajęć jest w pierwszej części doświadczenie swobodnego, dowolnie wykonywanego tańca, który ma formę zabawy. Zaś w drugiej części mamy do czynienia z relaksacją przy muzyce, której największym walorem jest fakt, iż jest ona tworzona na żywo przez muzyka podczas zajęć. Dodatkowym elementem jest rozmowa o własnych przeżyciach, czyli proces uświadamiania sobie ich i dzielenia się nimi z innymi uczestnikami zajęć.  Celem zajęć jest rozluźnienie poprzez ruch i relaksację, zwiększenie u każdego  z uczestników kontaktu z samym sobą, a w szczególności z własnym ciałem, eksploracja doświadczeń i wartości, jakie może przynieść swobodny, nieograniczony niemal żadnymi regułami ruch przy muzyce, tworzonej w dużym stopniu „na żywo”, w trakcie zajęć.

 

Techniki autorelaksacji dla każdego

Trener: Lucjan Wesołowski, muzyk

 

Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczestnikom różnych metod samodzielnego stawiania czoła stresom oraz obniżania poziomu napięcia psychicznego i nerwowego. Uczestnicy po wysłuchaniu opisu każdej techniki mogą ją wypróbować, a tym samym wstępnie zorientować się, czy dana technika może być dla nich przydatna. Następnie mogą ćwiczyć samodzielnie wybrane techniki w domu i stosować je w życiu codziennym. Cel to danie uczestnikom narzędzi do samodzielnej pracy nad sobą i do rozwinięcia zdolności samodzielnego radzenia sobie (przynajmniej w pewnym stopniu) ze stresami życia zawodowego i prywatnego.

 

Moja postawa jako źródło pozytywnej energii

Trener: Agnieszka Wojciechowska-Kopeć, socjolog; Łukasz Rauchut, project manager

 

W trakcie szkolenia podejmiemy  próbę przekonania uczestników o potrzebie doceniania i pielęgnowania swojej postawy życiowej. Wskazywać będziemy pozytywną  stronę postawy. Zaproponujemy indywidulany wybór  „karty postawy” w formie specjalnie przygotowanej karty graficznej. Wskażemy – na konkretnych przykładach prawdziwych historii, bajek i zagadek – jak wiele rzeczy człowiek jest w stanie osiągnąć poprzez spojrzenie na postawę życiową jako najcenniejszą wartość.  Opowiemy o tym, że bycie optymistą lub pesymistą jest świadomą decyzją, o delektowaniu się życiem.  Podczas zajęć spróbujemy nauczyć się jak bronić swojej pozytywnej postawy, wycofać się z niszczących układów, stawiać na swoje zwycięstw, uprościć swoje życie, czyli o rzeczach niepotrzebnych, o zbyt dużej ilości zobowiązań i o nie odkładaniu rzeczy na potem. Wartości, które będą dla nas ważne to przede wszystkim: przekonanie uczestników szkolenia o potrzebie doceniania  i pielęgnowania swojej postawy życiowej jako najcenniejszej wartości, pokazanie, że swoją pozytywną postawą jesteśmy wstanie stworzyć sobie i innym „przyjazne” środowisko pracy oraz przekazanie prawdy o dwóch drogach do szczęścia: o posiadaniu pieniędzy i posiadaniu mądrości.

 

Zdrowe myślenie i zachowanie równowagi emocjonalnej

Trener: Beata Urbańska, psycholog

 

Żyjemy w świecie, w którym zewsząd jesteśmy otoczeni informacją, sugestiami, radami i reklamą, mówiącą nam, jak żyć, jakim być, co zrobić, aby być zdrowszym itd. Zdarza się, że czujemy się tym przytłoczeni i pomimo szczerych nieraz chęci, nie udaje się nam zrealizować wszystkich naszych postanowień. Zajęcia mają pomóc odpowiedzieć na pytania:

 • Czym jest zdrowe myślenie?
 • Czy „pozytywne” myślenie zawsze jest zdrowe?
 • Jakie są zasady zdrowego myślenia?
 • Jak nasze myślenie wpływa na emocje i samopoczucie?
 • Jak radzić sobie z natłokiem informacji i wymagań, oczekiwań płynących z zewnątrz?
 • Jak pozostać w kontakcie z samym sobą i wiedzieć, czego naprawdę potrzebuję?
 • Jak za pomocą zdrowego myślenia radzić sobie ze stresem, wspierać swoją samoocenę, osiągać swoje cele i zachować równowagę psychiczną ?

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat związków myślenia z emocjami i samopoczuciem oraz błędów w myśleniu i ich konsekwencji oraz zasad zdrowego myślenia. Ważna będzie również nauka identyfikowania własnych błędów w  myśleniu oraz zastępowania ich racjonalnym myśleniem. Podczas warsztatów kursanci będą ćwiczyć umiejętności odróżniania własnych potrzeb i celów od wymogów narzuconych przez innych.

 

Rytuały uzdrawiania ciała, umysłu i duszy

Trener: Iwona Rojek, Mistrz Reiki Nauczyciel

 

Celem zajęć jest zainteresowanie kursantów niekonwencjonalnymi metodami relaksacji oraz przybliżenie grupie metod i narzędzi pracy z ciałem, umysłem i duchem. Zamierzone efekty zajęć to przede wszystkim znajomość podstaw w tematyce związanej z energią w ciele człowieka. Ważnym elementem będzie pokazanie możliwości używania w domu narzędzi poznanych na warsztacie. Uczestnicy zostaną zachęceni do zainteresowania tematyką i rozwijania tematu we własnym zakresie. Informacje uzyskane na kursie będą koncentrować się na tematyce Reiki i Energoterapii. Ich celem będzie wzbogacanie rozumienia emocji i ich roli w życiu człowieka oraz jego otoczenia. W trakcie wykładu będzie można zaczerpnąć wiedzy na tematy duchowego wymiaru istnienia oraz jego działania w naszym codziennym funkcjonowaniu. Warsztaty będą również pogłębiać świadomość własnego ciała i sposobu, w jaki się  z nami komunikuje. Planowane ćwiczenia pozwolą na zrozumienie potrzeb energetycznych organizmu oraz zainicjują umiejętności w kierowaniu przepływem energii w ciele. Poprzez automasaż  i uwalniania blokad w przepływie energii życiowej będziemy aktywizować zasoby witalne w  naszym życiu.

 

Drzewko szczęścia – warsztat rękodzieła artystycznego

Trener: Alina Pyrak, instruktor rękodzieła

 

Drzewo to forma, którą Wszyscy doceniamy i podziwiamy. Drzewo od zawsze jest związane z historią człowieka i jego myśli. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać drzewko szczęścia w formie najbardziej stabilnej – kulistej. Podstawa konstrukcji to doniczka  a mocowanie kuli będzie za pomocą palika/patyka, elementem który będzie rozwijał potencjał artystyczny uczestników, to sposób dekorowania i wykorzystania podstawy drzewka. Stabilność konstrukcji będzie uzyskana przez odpowiedni dobór rozmiaru elementów i ciężkości podstawy.  Dla pobudzenia wyobraźni półprodukty będą przygotowane w formie małych ozdób (jesienne, po zimowe), papieroplastyka w formie kwiatów i dodatkowych elementów będzie wsparciem do własnoręcznego przygotowania ciekawych cytatów, fraz lub haseł, które nawiążą do optymistycznego spojrzenia na świat z kolorem i ciekawą formą.  Podstawa drzewka to także symbol naszej stabilności i w tym miejscu elementy o znaczeniu trwałym jak kamyki, szyszki w połączeniu z siłą drzewka i kulistą formą korony będą uzupełnieniem wykonanej pracy.  Wykonana praca to ozdoba i symbol siły, szczęścia i dobrego stylu, bo użycie barw i produktów florystycznych jak sizal, wstążki, kwiatki pozwalają na wzbogacenie dekoracji w elementy delikatne, florystyczne. Drzewko szczęścia to nie tylko pamiątka z warsztatów, ale także symbol wartości jakie uczestnicy dołączyli do dekoracji. 

 

Szlachetne zdrowie po warszawsku, czyli jak to dawniej bywało

Tematem wycieczki do Warszawy z licencjonowanym przewodnikiem miejskim Michałem Bluhm-Kwiatkowskim będą miejsca w stolicy ważne z punktu widzenia odkrywania rzeczy dziś dla nas oczywistych, ale i nie tylko. Dowiemy się jak żyli i dbali o siebie dawni Warszawiacy. Poznamy postacie historyczne, którym zawdzięczamy zdrowy tryb życia, wiedzę o zjawiskach pogodowych, przyrodniczych, wiedzę medyczną. Zobaczymy miejsca do dziś tajemnicze i zagadkowe, emanujące energią, które przez wieki obrosły niejedną legendą. A w szczegółach, odwiedzimy następujące miejsca:

 • Zdrój Stanisława Augusta: miejsce skąd królowie wodę kazać nosili;
 • poznamy legendę o Stanisławie Auguście;
 • Pomnik Traugutta: historia okolicy od czasów Wzgórza Szubienic i uroczyska po dziś wg fachowców  miejsce tętniące energią;
 • Reduta PWPW: wciąż żywa legenda Powstania Warszawskiego;
 • Parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny:  dawne uroczysko, talizmany i grób alchemika;
 • Rynek Nowomiejski: historia budowy Warszawy, kościół Sakramentek, postać św. Klemensa Hofbauera;
 • Freta: Maria Curie-Skłodowska, E.T.A. Hoffmann;
 • Mostowa: szpital Skargi, więzienie marszałkowskie;
 • Krzywe Koło: Stefan Stokowski, jeden z największych dziwaków II RP;
 • Krzywe Koło: Kamienne Schodki i Bazyliszek;
 • Rynek: sekrety syrenki warszawskiej, Warsa i Sawy i Gnojnej Góry;
 • Kanonia: zarazy, cmentarze i zamach na Zygmunta III Wazę;
 • Legenda o cudownym Chrystusie od Baryczków;
 • Plac Zamkowy: sekrety Kolumny Zygmunta i odbudowy Zamku.

W drugiej części dnia wycieczka odwiedzi Tężnię Solankową w Uzdrowisku Konstancin-Jeziorna.

Zobacz więcej: www.ukryta.warszawa.pl

 

Terminarz realizowanych kursów:

22-26.08.2016
05-09.09.2016 – dedykowany z tłumaczem PJN
12-16.09.2016
19-23.09.2016
03-07.10.2016
17-21.10.2016 – dedykowany z tłumaczem PJN
24-28.10.2016
14-18.11.2016 – dedykowany z tłumaczem PJN
21-25.11.2016
05-09.12.2016

 

 

 u11

 

u22

 

u33

 

u44