image part 5577092278947084

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm", udzieloną przez PFR S.A.

PDF Drukuj

Moduł XIV

„ODKRYWANIE PREDYSPOZYCJI”


Rozwój osobisty, diagnoza mocnych stron, ocena predyspozycji zawodowych, asertywność

 

Okres realizacji: o22.02.2016 do 01.07.2016

 

Moduł miał na celu udzielenie wsparcia w zakresie oceny, a następnie wzmocnienia i doskonalenia kompetencji oraz potencjału zawodowego w korelacji z rozwojem osobistym, ze szczególnym uwzględnieniem nabycia umiejętności kreatywnego, pozytywnego myślenia oraz asertywności, co w efekcie przekłada się na wzmocnienie postawy odważnego i samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym

 

Główne zajęcia realizowane w ramach modułu

 

 • Wstęp do kursu „Ice breaker - otwórzmy się na siebie” – warsztat integracyjny
 • Sukcesy i porażki zawodowe: jak obrócić je w pozytywną lekcję na przyszłość – zajęcia z socjologiem i menedżerem
  ds. zatrudnienia wspomaganego
 • Nowe możliwości, stare ograniczenia – wprowadzenie do tematu rozwoju osobistego
 • Odważne radzenie sobie z wyzwaniami – warsztaty z coachem
 • Uruchamianie kreatywnego potencjału – warsztaty z coachem
 • Pozytywne myślenie – warsztat aktywizujący
 • Budowanie pozytywnych postaw kluczem do realizacji aspiracji zawodowych – warsztat z psychologiem/ trenerem pracy ON
 • Zakończenie kursu „Utrwalenie pozytywnych postaw: otwarci na pozytywną zmianę” – zajęcia z socjologiem i menedżerem
  ds. zatrudnienia wspomaganego

 

Diagnoza predyspozycji i mocnych stron w Ośrodku Oceny Kapitału Ludzkiego

 

W warszawskim ośrodku FOKL uczestnicy kursów otrzymali diagnostykę kompetencji i potencjału poprzez innowacyjne, wystandaryzowane metody oceny: próby pracy, zadania in-basket, testy psychologiczne, wywiady i obserwację. Kursanci uczestniczyli m.in. w:

 • w ocenie predyspozycji psychicznych i kompetencji społecznych w kontekście zawodowym,
 • w diagnozie sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do określonego typu pracy,
 • w badaniu potencjału zawodowego przy wykorzystaniu prób pracy.

Ośrodek specjalizuje się w wielowymiarowej ocenie kompetencji przy użyciu metody Assessment Center (Centrum Oceny). Centrum Oceny jest najskuteczniejszym, najbardziej obiektywnym i trafnym sposobem badania możliwości i potencjału zawodowego. Osoby badane w Ośrodku, oceniane są pod kątem kompetencji i predyspozycji - najistotniejszych z punktu widzenia aktywności zawodowej. Są to m.in. kompetencje:

 • psychospołeczne,
 • poznawcze,
 • dotyczące sprawności fizycznej,
 • specjalistyczne i zawodowe.

Model oceny wdrożony w ośrodku bazuje na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) zalecanej do stosowania przez Światową Organizację Zdrowia.

Zobacz więcej: http://osrodekoceny.pl/

 

Spotkania artystyczno-rekreacyjne

 

W ramach modułu „Odkrywanie Predyspozycji” uczestnicy wzięli udział w dwóch spotkaniach o charakterze artystycznym i rekreacyjnym. Jednym z nich był warsztat pn. „Wiosenne bukieciki z krepy”, drugim zaś zajęcia o charakterze kinezyterapeutycznym pn. „Spacerkiem z nordic walking lub rowerem po Podkowie Leśnej”. Popołudniowe warsztaty odbywały się z podziałem na dwie małe grupy, dzięki czemu kursanci mieli przestrzeń do rozwijania swoich zdolności manualnych i artystycznych w formie tworzenia ozdób z krepy oraz nauki nordick walking.

 

Dwie wycieczki do Warszawy oraz do Podkowy Leśnej

 

Kursanci uczestniczyli również w dwóch wycieczkach. Jedna z nich odbywała się w godzinach popołudniowych do Pałacyku Kasyno Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, gdzie miały miejsce trzy niezwykle ciekawe zdarzenia kulturalne:

 • „Stanisław Dygat. Urodziny” – wystawa poświęcona twórcy „Pożegnań”,
 • „PODRÓŻ” - wystawa/instalacja Jacka Lilpopa,
 • „Będę to fotografował w kolorach...” - wystawa fotografii Stanisława Wilhelma Lilpopa.

Druga całodzienna wycieczka traktowała o dawnej Warszawie – mieście kontrastów. Myślą przewodnią wycieczki było przedstawienie historii Warszawy w okresie XX w. z naciskiem na przemiany i wybrane momenty przełomowe w historii Polski, przedstawienie mniej powszechnie znanych faktów i anegdot dotyczących obiektów-ikon Warszawy. Zajęcia odbyły się w formie wykładu i zwiedzania, prezentacji zdjęć historycznych ilustrujących odwiedzane miejsca, elementów historii sztuki, architektury i kulturoznawstwa. Grupy były prowadzone przez licencjonowanego przewodnika miejskiego Michała Bluhm-Kwiatkowskiego.

 

Odkryj swój potencjał zawodowy
Trener: Beata Urbańska, Beata Derkowska

 

W ramach kursu uczestnicy mieli okazję odbycia jednodniowej sesji odkrywania mocnych stron zawodowych prowadzonej przez specjalistów Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego: psychologów, diagnostów i doradców zawodowych. Była ona z pewnością inspiracją do rozwoju zawodowego. 

 

W obliczu odwagi – warsztat odważnego radzenia sobie z wyzwaniami
Trener: Małgorzata Magda Budzik

 

Podczas warsztatów chodziło o to, aby dostrzec w sobie potencjał, przyjąć wiedzę o sobie samym, wykorzystać swoje umiejętności oraz indywidualne doświadczenie w celu organizowania świata wokół siebie – zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. To akceptacja odważnego myślenia jest ważna, myślenia, które otwiera jedno słowo: „MOGĘ”.

 

Twórcze postrzeganie rzeczywistości
Trener: Małgorzata Magda Budzik

 

Motywem przewodnim warsztatów było odczuwanie zdziwienia, które pozwala odkryć nam nowe możliwości, dostrzec ograniczenia, zmienić perspektywę i punkt widzenia. A wszystko to po to, aby wyjść poza własne utarte schematy myślenia, odczuwania i działania. 


Sukcesy i porażki zawodowe, jak je obrócić w pozytywną lekcję na przyszłość
Trener: Agnieszka Wojciechowska Kopeć, Łukasz Rauchut

 

Był to warsztat wymiany doświadczeń, bowiem doświadczenia jakie zbieramy w codziennej pracy, zarówno te, które kojarzą nam się przyjemnie, jak i te, z powodu których łamiemy głowę warto przekuwać w pozytywne lekcje. Wyróżnienia, nagrody i promocje w pracy są wynikiem w równej mierze naszych kompetencji, rzetelności, jak i postawy jaką przyjmujemy wobec przełożonych, współpracowników i samego siebie. 

 

Terminarz zrealizowanych kursów

 

1. kurs: 22-26.02.2016

2. kurs: 07-11.03.2016

3. kurs: 04-08.04.2106

4. kurs: 18-22.04.2016

5. kurs: 09-13.05.2016

6. kurs: 16-20.05.2016

7. kurs: 30.05-3.06.2016

8. kurs: 13-17.06.2016

9. kurs: 27.06-1.07.2016

 

Opinie kursantów po zajęciach

 

„Bardzo przyjemna atmosfera, fajni ludzie”

„Kurs prowadzony profesjonalnie”

„Wszystko było super przygotowane”

„Zajęcia prowadzone „czytelnie” i ciekawie”

„Tematy dobrze dobrane do potrzeb”

„Nie ma potrzeby rozszerzania tematyki zajęć”

„Ogólne zadowolenie z wycieczki”

„Nauczyłam się, aby się nie poddawać”

„Nauczyłam się, jak poradzić sobie wżyciu osobistym i zawodowym”

„Bardzo przydatna tematyka, prowadzący i personel bardzo fajni”

„Nauczyłam się radzenie sobie w codziennym życiu, otwartości na ludzi i miło spędziłam czas”

„Bardzo miła atmosfera, zajęcia bardzo fajnie zorganizowane”

„Wszystko mi się podobało, dokładnie rozplanowany czas zajęć”

„Miła atmosfera, dobra nawet bardzo dobra organizacja, personel bardzo pomocny”

„Pobadały się zajęcia z krepy – nauczyłam/em się robić kwiatki”

 

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

 

1. kurs 22-26 luty 20162. kurs 7-11 marca 20163. kurs 4-8 kwietnia 20164. kurs 18-22 kwietnia 20165. kurs 9-13 maja 20166. kurs 16-20 maja 20167. kurs (30.05-3.06.2016)8. kurs (13-17.06.2016)9. kurs 27.06-1.07.2016