PDF Drukuj

Moduł XI
"KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, FIZJOTERAPIA, WARSZTATY KOMPUTEROWE"

 

Moduł został przygotowany dla aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych celem dalszego doskonalenia obszarów w sferze społecznej i indywidualnej. Uczestnicy mogli pogłębić wiedzę na temat odpowiedniej komunikacji społecznej. Podszkolić się w zakresie pracy w programach informatycznych. A także poznać ćwiczenia usprawniające ogólną kondycję fizyczną odpowiednie do wykonania w warunkach domowych

 

Główne zajęcia realizowane w ramach modułu

 

  • Sztuka komunikacji społecznej – warsztaty z socjologiem
  • Warsztaty komputerowe
  • Fizjoterapia – ćwiczenia korygujące, wzmacniające, ogólnokondycyjne
  • Instytucje wspierające osoby niepełnosprawne
  • Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zasady wnioskowania
  • Niwelowanie stresu i napięć - warsztaty z psychologiem
  • Wzmacnianie kompetencji społecznych, współdziałanie w grupie - zajęcia integracyjne