image part 5577092278947084

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm", udzieloną przez PFR S.A.

PDF Drukuj

Moduł XI
"KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, FIZJOTERAPIA, WARSZTATY KOMPUTEROWE"

 

Moduł został przygotowany dla aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych celem dalszego doskonalenia obszarów w sferze społecznej i indywidualnej. Uczestnicy mogli pogłębić wiedzę na temat odpowiedniej komunikacji społecznej. Podszkolić się w zakresie pracy w programach informatycznych. A także poznać ćwiczenia usprawniające ogólną kondycję fizyczną odpowiednie do wykonania w warunkach domowych

 

Główne zajęcia realizowane w ramach modułu

 

  • Sztuka komunikacji społecznej – warsztaty z socjologiem
  • Warsztaty komputerowe
  • Fizjoterapia – ćwiczenia korygujące, wzmacniające, ogólnokondycyjne
  • Instytucje wspierające osoby niepełnosprawne
  • Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zasady wnioskowania
  • Niwelowanie stresu i napięć - warsztaty z psychologiem
  • Wzmacnianie kompetencji społecznych, współdziałanie w grupie - zajęcia integracyjne